Звітність

Приватне акціонерне товариство «Прага Авто» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ- 31167690, місцезнаходження – 03142, м. Київ, вул. Академiка Кримського, буд. 27, повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 26 листопада 2018 року об 11:00 год. за адресою: 03142, м. Київ, вул. Академiка Кримського, буд. 27, офіс № 1. Позачергові загальні збори акціонерів (надалі - Збори) скликаються згідно ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства».

 Перелік питань проекту порядку денного 

Додаткова інформація, згідно частини 4 Статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства":

1. Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів - 28.09.2018 року :

  • загальна кількість акцій - 100 шт.;
  • голосуючих акцій - 100 шт.

2. Станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 22.10.2018 року:

  • загальна кількість акцій - 100 шт.;
  • голосуючих акцій - 100 шт.