Звітність

Повідомлення про підсумки голосувань позачергових загальних зборів акціонерів, що відбулися 18.11.2019 року (оприлюднено на сайті 22.11.2019); 

Файл підпису до повідомлення про підсумки голосувань позачергових загальних зборів акціонерів, що відбулися 18.11.2019 року (оприлюднено на сайті 22.11.2019).

Додаткова інформація від 15.11.2020

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів на 18 листопада 2019 року (оприлюднено на сайті 31.10.2019)

Файл підпису до Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів на 18 листопада 2019 року (оприлюднено на сайті 31.10.2019)

Додаткова інформація про позачергові загальні збори акціонерів, що скликаються на 18.11.2019 року (оприлюднено на сайті 31.10.2019)

Файл підпису до Додаткової інформації про позачергові загальні збори акціонерів, що скликаються на 18.11.2019 року (оприлюднено на сайті 31.10.2019)

Повідомлення про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів, що відбулися 26 квітня 2019 року (оприлюднено на сайті 26.04.2019)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" від 26.04.2019 (оприлюднено 26.04.2019 р.).

Файл підпису до Особливої інформації "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" від 26.04.2019 (оприлюднено 26.04.2019 р.)

Особлива інформація "Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента" від 26.04.2019 (оприлюднено 26.04.2019 р.).

Файл підпису до Особливої інформації "Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента" від 25.04.2019 (оприлюднено 26.04.2019 р.).

Річна інформація емітента за 2018 рік(*.pdf)

Підпис та печатка до Річної інформації емітента за 2018 рік(*.p7s)  

Додаткова інформація про річні загальні збори акціонерів, що скликаються на 26 квітня 2019 року (оприлюднено на сайті 25.04.2019)

Файл підпису до Додаткової інформації про річні загальні збори акціонерів, що скликаються на 26 квітня 2019 року (оприлюднено на сайті 25.04.2019)

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів на 26 квітня 2019 року (Розмір: 56295 байт (54 KiB),*. pdf; CRC32:F4F6B125; оприлюднено на сайті 22.03.2019 р.)

Файл підпису до Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів на 26 квітня 2019 року (Розмір: 9930 байт (9 KiB),*.p7s; CRC32:3173BF5E; оприлюднено на сайті 22.03.2019 р.)

 

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА за 2018 рік (Ім'я: audit_report_2018.pdf Розмір: 91998 байт (89 KiB) CRC32: 89A982F7)

Приватне акціонерне товариство «Прага Авто» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ- 31167690, місцезнаходження – 03142, м. Київ, вул. Академiка Кримського, буд. 27, повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 26 листопада 2018 року об 11:00 год. за адресою: 03142, м. Київ, вул. Академiка Кримського, буд. 27, офіс № 1. Позачергові загальні збори акціонерів (надалі - Збори) скликаються згідно ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства».

 Перелік питань проекту порядку денного 

Додаткова інформація, згідно частини 4 Статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства":

1. Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів - 28.09.2018 року :

  • загальна кількість акцій - 100 шт.;
  • голосуючих акцій - 100 шт.

2. Станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 22.10.2018 року:

  • загальна кількість акцій - 100 шт.;
  • голосуючих акцій - 100 шт.